[smartslider3 slider="2"]

Detalii proiect

Centrul Local “Ct. Th. Sapatino? Iaşi – Organizaţia Naţională Cercetaşii României

130.20833333333%

Obiectiv:
4800 LEI

Suma angajata:
6250 LEI

Organizatie:
Centrul Local “Ct. Th. Sapatino? Iaşi – Organizaţia Naţională Cercetaşii României
Nume Proiect:
Campul Regional de Exploratori „Survival ‘N Iaşi”
Nevoia careia ii corespunde proiectul:
Cercetășia reprezintă o metodă de educație nonformală care își propune educarea tinerilor pentru a juca un rol activ în societate. Organizarea câmpului cercetășesc regional al exploratorilor (tineri 15-18 ani) vine ca un răspuns la nevoile adolescenților de educație nonformală oportună și centrată pe nevoile specifice ale acestora. Câmpul reprezintă cea mai mare provocare a exploratorilor de a se implica activ, de a face ceva concret în comunitatea în care trăiesc, prin promovarea principiilor și valorilor cercetășești, bazându-se pe Metoda Scout și răspunde unor nevoi umane de bază: siguranță, neprevăzut/surpriză, importanță/semnificație, afiliere/apreciere, contribuție, auto-dezvoltare.
Scopul si obiectivele:
Scopul Campului Regional de Exploratori „Survival ‘N Iaşi” este de a consolida cooperarea între organizaţiile de cercetaşi din regiune oferind cât mai multor cercetaşi oportunitatea de a participa la un eveniment de amploare regional şi accesibil financiar.
Obiective strategice
OS. Educaţia experienţială prin acţiune (DO IT), învăţarea de noi abilităţi; în timpul campului adolescenţii vor deveni mai responsabili pentru ei şi pentru cei de lângă ei, se vor confrunta cu necesitatea de a lua şi accepta decizii rapide, de a da dovadă de prezenţă de spirit, de autocontrol, de lucru în echipă.
Obiective specifice
O1: Educarea şi pregătirea unui număr de 25 de tineri cercetaşi pentru a desfăşura activităţi specific cercetăşeşti (turistice, sportive şi aplicative) în natură în condiţii de siguranţă.
O2: Creşterea semnificativă a gradului de informare şi conştientizare a celor 25 de tineri cercetaşi cu privire la impactul direct pe care acţiunile lor îl au asupra mediului înconjurător.
O3: Creşterea respectului acestora pentru patrimoniul natural al României.
O4: Responsabilizarea socială a tânărului prin crearea oportunităţii de a oferi mai departe cunoştinţele sale, de a fi un cetăţean responsabil, capabil de a identifica probleme ale societăţii şi de a oferi ajutorul său oricât de des este posibil.
Beneficiari:
Beneficiari direcţi ai proiectului Survival ‘N Iaşi sunt: • 25 tineri cercetaşi din zona Moldova şi nu numai, grupaţi în patrule, pe categorii de vârstă: Exploratori (15-18 ani); • liderii Centrului Local, un număr de 7 voluntari adulţi, cu experienţă relevantă în cercetăşie. Din categoria beneficiarilor indirecţi ai proiectului fac parte: • familiile copiilor şi tinerilor cercetaşi; • colegii de şcoală ai copiilor cercetaşi, pentru care aceştia pot deveni modele de învăţare pentru viaţă şi de comportament pozitiv în grup; • cadrele didactice şi unităţile de învăţământ frecventate de cercetaşi: vor avea în colectivele claselor copii şi tineri mai responsabili; • alte grupuri cu care cercetaşii interacţionează (ex.: grup de prieteni); • prin efect multiplicator, comunitatea locală în ansamblul ei; • alte centre locale din ţară ale Organizaţiei Naţionale “Cercetaşii României?.
Durata proiectului:
6 luni: februarie 2016 – iulie 2016
Calendarul activitatilor:
Calendarul activităţilor cuprinde următoarele etape organizatorice:
a. Etapa 1 (februarie-martie 2016) :
• comunicarea evenimentului: imagine, promovare, criteriile de selecţie;
• trimiterea invitaţiilor de participare;
b. Etapa 2 (martie – aprilie 2016)
• obţinerea atestatelor, aprobărilor;
• documentarea în teren şi stabilirea măsurilor de securitate: înştiinţare Poliţie, spital/dispensar, acces auto, identificarea celui mai apropiat spital/doctor, încheierea de parteneriate (de exemplu cu Societatea Naţională de Cruce Roşie, Filiala Iaşi)
• recrutarea voluntarilor;
• stabilirea criteriilor de evaluare a activităţii;
c. Etapa 3 (aprilie – iunie 2016)
• pregătirea campului şi a locului de campare;
• Stabilirea etapizată a programelor de activităţi;
• confirmarea şi evidentă participanţilor, a numărului de participanţi, gestiunea actelor participanţilor (fişe de înscriere, acorduri parentale, adeverinţe medicale, asigurare medicală);
• asigurarea logisticii de câmp (achiziţionare de corturi şi materiale necesare activităţilor);
• achiziţionarea premiilor;
• stabilirea şi evidenţa datelor de contact (organizatori, lideri însoţitori, autorităţi, părinţi);
D. Etapa 4 (18 iunie – 22 iunie 2016)
Desfăşurarea propriu-zisă a câmpului – Programul zilnic este creat cu scopul de a stimula curiozitatea participanţilor către natură prin misiuni educative şi antrenante, experimentând viaţa simplă şi necesitatea comuniunii om-natură. Câmpul este axat pe:
o activităţi outdoor: explorare, supravieţuire, orientare, aventură, sport şi dezvoltare personală;
o ateliere şi modalităţi de învăţare prin antrenament şi exerciţiu, experimentare, autoevaluare, verificare;
o situaţii neprevăzute: declanşarea de „conflicte”, blocaje, diverse „pericole? în teren, condiţii diverse de înaintare.
Participanţii preiau cunoştinţe, caută soluţii, gândesc planuri de acţiune şi apoi îşi asumă responsabilitatea
E. Etapa 5 (24-6 iulie 2016)
Evaluarea câmpului se va realiza cu beneficiarii direcţi şi indirecţi, prin intermediul comunicării verbale (autoevaluare, evaluare reciprocã) şi a chestionarelor scrise (testele standardizate). Se vor evalua:
– spiritul practic/abilitatea manuală/abilităţi tehnice;
– utilizarea corectă a echipamentului specific;
– ajustarea corespunzătoare a echipamentului din dotare şi a timpului la cerinţele traseului;
– capacitatea de coordonare a propriilor acţiuni;
– capacitatea de „citire” a situaţiei şi de a lua decizia corectă;
– spiritul de observaţie şi identificarea riscului;
– corecţia eficientă a erorilor;
– alegerea ritmului, schimbarea/menţinerea lui;
– alegerea ritmului corelat cu morfologia terenului;
– responsabilitatea, exigenţa, precizia;
– încrederea, siguranţa.
• Decontul şi raportul de activitate.
Rezultate:
Rezultatele aşteptate în urma derulării proiectului:
• creşterea semnificativă a nivelului de informare al participanţilor privind modul de desfăşurare al activităţilor specifice în natură în condiţii de siguranţă;
• creşterea nivelului de încredere în capacităţile proprii;
• creşterea substanţială a nivelului de colaborare şi lucru în echipă;
• cunoaşterea zonei şi a principalelor obiective naturale/turistice;
• creşterea vizibilităţii centrelor scout participante şi ale partenerilor acestora prin cel puţin 2 prezentări în mass-media;
• dezvoltarea abilităţilor de socializare şi comunicare;
• îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale;
• formarea a cel puţin a 2 deprinderi noi şi dezvoltarea a cel puţin 3 deprinderi deja formate, în contextul activităţilor de tabără, turistice, aplicative:
o Cunoştinţe şi deprinderi privind utilizarea adecvată a echipamentelor specifice activităţilor cercetăşeşti;
o Cunoştinţe şi deprinderi privind deplasări pe trasee din terenuri cu morfologie diferită;
o Cunoştinţe despre MARJELE ADECVATE DE SIGURANŢĂ: alternative disponibile, voinţa de a atinge ţinta propusă;
o Cunoştinţe şi deprinderi privind IDENTIFICAREA FACTORILOR DE RISC/elemente cu potenţial de risc extern (determinaţi de mediu, vreme, căderi de pietre, traseu friabil) şi intern (determinaţi de membrii echipei: pregătire, dinamica, nivel psihic).
o Cunoştinţe şi deprinderi privind METODELE DE MINIMIZARE A RISCULUI potrivit situaţiei din teren: expunerea asigurată, echipament adecvat.
o Cunoştinţe şi deprinderi privind pregătirea unui PLAN DE ACŢIUNE şi despre procedura de urgenţă în cazul unui incident periculos;
o Cunoştinţe şi deprinderi privind acţiunea de SALVARE/AUTOSALVARE şi punerea la adăpost a victimei.
o Cunoştinţe şi deprinderi privind ALEGEREA echipamentului tehnic adecvat situaţiei date.
o Cunoştinţe şi deprinderi privind alegerea tehnicii potrivite pentru momentul şi locul acţiunii.

Impactul estimat al proiectului:
Impactul estimat al proiectului (schimbările pe care le va produce proiectul):
I1. Impactul cu perspective pe termen mediu şi lung:
• schimbările pozitive generate la nivel de atitudine şi comportament în rândul beneficiarilor direcţi (25 copii şi tineri cercetaşi şi 7 lideri adulţi/voluntari;
• influenţa pozitivă exercitată de cercetaşi asupra mediilor de viaţă ale acestora: familii, grupuri de prieteni, colectivele claselor de şcoală, cadrele didactice/unităţile de învăţământ frecventate, comunitatea locală;
• să adopte un comportament responsabil faţă de mediul înconjurător şi să consume responsabil resursele, să respecte patrimoniul natural al României, să îşi reducă impactul său asupra mediului prin acţiunile de zi cu zi;
I3. Continuitatea: Având echipamentul necesar, proiectul Survival ‘N Iaşi doreşte a deveni un program ce se va derula anual, cu intenţia declarată de a aduce invitaţi cercetaşi, prieteni ai cercetaşilor şi susţinători din toată ţara şi nu numai.
Echipa proiect:
Director de proiect: Elena Ungureanu
Coordonator proiect: Robert George Puşcalău;
Coordonatori administrativ: Cătălin-Vasile Hurdubae, Mihai Lupu;
Coordonator secretariat: Cornea Alexandra;
Coordonatori programe: Murgoci Bianca, Victor Hen, Cătălin Ungureanu;
Financiar: Noemi Cuza;
Persoana de contact: Cristina Solinschi
Persoane de legatura:
Cristina Solinschi, ţel.: 0744669296, e-mail: csolinscchi@yahoo.com
Link oficial:
https://www.facebook.com/CercetasiiRomanieiIasi/
Obiectiv Financiar:
4800 RON

Eveniment organizat de:

Sponsori Gold:

Sponsori Silver:

Sponsori:

Parteneri Media:

Parteneri Institutionali:

Susținători: