[smartslider3 slider="2"]

Detalii proiect

Colegiul Tehnic „MIHAIL STURDZA? Iași

42.194092827004%

Obiectiv:
5925 LEI

Suma angajata:
2500 LEI

Organizatie:
Colegiul Tehnic „MIHAIL STURDZA? Iași
Nume Proiect:
Vreau să devin un bun sudor!
Nevoia careia ii corespunde proiectul:
Faţă de nivelul ţărilor dezvoltate, fiind rămasă în urmă în ceea ce priveşte implementarea tehnologiilor moderne de fabricaţie, România ar trebui să fie extrem de preocupată de utilizarea tehnicilor noi de sudare în economia naţională. Toate economiile moderne îşi propun implementarea tehnologiilor noi pe scară largă, dar sunt confruntate cu o discrepanţă: decalajul dintre oferta tot mai diversificată de asemenea tehnologii şi inerţia sistemelor educative privind inserţia acestora în pregătirea generaţiei viitoare. Soluţionarea discrepanţei constă în familiarizarea şcolii cu lumea acestor tehnologii şi dotarea lor cu echipamente moderne. Pe plan mondial numărul producătorilor de asemenea echipamente este relativ mare, însă pregătirea forţei de muncă în acest domeniu este un proces complex şi anevoios pentru orice economie.
Scopul si obiectivele:
Căderea dramatică a industriei româneşti din anii 90 a dus la dispariţia sau diminuarea cererii unor meserii tradiţionale, care, odată cu trecerea timpului, ca urmare a lipsei tehnologiilor moderne, au intrat în conştiinţa publicului ca meserii grele şi prost plătite ( exemple: sudori,strungari,frezori,rectificatori,etc). Pentru aceste meserii nu există nici un interes din partea absolvenţilor claselor a VIII-a, astfel încât unităţile de învăţământ profesional şi tehnic din România au trebuit să-şi reorienteze oferta educaţională. Revirimentul economic din ultimii ani (atragerea investiţiilor şi modernizările tehnologice) a condus la o creştere constantă a cererii acestor meserii. Migraţia forţei de muncă în ţările UE, lipsa din planul de şcolarizare, competenţele scăzute ca urmare a noilor tehnologii şi echipamente (sudură în mediu protector, maşini unelte cu comandă numerică), tendinţele viitoare de dezvoltare care au la bază asemenea tehnologii, sunt cauzele care susţin această cerere.
Beneficiari:
Beneficiarii proiectului sunt cei 663 ai Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza? Iași,
Durata proiectului:
Mai 2016-August 2016
Calendarul activitatilor:
Achiziționarea aparatelor de sudură-mai 2016
Verificarea aparatelor de sudură, prin sudarea scaunelor deteriorate din școală iunie-august
Rezultate:
Achiziționarea unui număr de 5 aparate de sudură
Impactul estimat al proiectului:
Creşterea competitivităţii economice este strâns legată de necesitatea sporirii competenţelor tehnice şi informaţionale ale forţei de muncă. Pe cale de consecinţă, reforma sistemului de învăţământ profesional şi tehnic trebuie condusă către creşterea ofertei de calificări înalte şi stimularea elevilor de a dobândi un nivel de pregătire profesională cât mai ridicat.
Reducerea disparitatilor socio- economice intre Romania si UE, obiectiv general al politicii FSE, presupune un grad ridicat de ocupare a forţei de muncă. Prin urmare, problemele propuse spre rezolvare prin achiziționarea acestor echipamente se referă la:
• accesul sporit pe piaţa muncii a tinerilor din medii dezavantajate şi incluziunea socială a acestora;
• dezvoltarea forţei de muncă prin cursuri de formare profesională;
• creşterea ofertei educaţionale adresată absolvenţilor de gimnaziu prin calificări de nivel înalt în domenii de vârf ale industriei;
Prin achiziționarea acestor echipamente, Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza? Iaşi va fi singura unitate de învăţământ preuniversitar din judeţul Iaşi şi nu numai, capabilă să furnizeze forţă de muncă calificată în domeniul tehnologiilor moderne de sudare. De asemenea se vor utiliza într-un mod mult mai eficient baza tehnico-materială şi resursele umane de care dispune şcoala. Agenţii economici vor beneficia de forţă de muncă calificată fără cheltuieli financiare, astfel încât îşi vor putea concentra efortul pe investiţii în echipamente şi tehnologii moderne.
Este foarte important ca pregătirea de bază (primii 2 ani de studii) să se efectueze în atelierele școală, sub atenta supraveghere a maiștrilor instructori, urmând ca apoi definitivarea pregătirii profesionale să se efectueze la agentul economic. În felul acesta se asigură o mai bună corelare între parteneri în asigurarea competențelor profesionale ale elevilor.
Echipa proiect:
Zamfirescu Irina -coordonator proiect
Bibire Victor-coordonator fund raising
Chichirău Ștefan – coordonator achiziționarea aparatelor
Toader Cornelia – responsabil pregătirea elevilor pentru prezentarea proiectului
Dughiri Irina – responsabil pregătirea elevilor pentru prezentarea proiectului
Grierosu Iuliana – responsabil pregătirea elevilor pentru prezentarea proiectului
Bârzu Elena-responsabil pregătirea elevilor pentru prezentarea proiectului
Persoane de legatura:
irizamf@yahoo.com
Link oficial:
www.gsmsis.ro
Obiectiv Financiar:
5925 RON

Eveniment organizat de:

Sponsori Gold:

Sponsori Silver:

Sponsori:

Parteneri Media:

Parteneri Institutionali:

Susținători: