[smartslider3 slider="2"]

Detalii proiect

Colegiul Tehnic „MIHAIL STURDZA? Iași

2.518051786782%

Obiectiv:
43486 LEI

Suma angajata:
1095 LEI

Organizatie:
Colegiul Tehnic „MIHAIL STURDZA? Iași
Nume Proiect:
CONSTRUIM, REABILITĂM ȘI NE BUCURĂM!
Nevoia careia ii corespunde proiectul:
Prin acest proiect ne propunem să valorificăm spațiul generos al școlii noastre care a primit spre administrare, din anul 1966, o suprafață de 2,7 ha și un număr de 8 corpuri de clădire. Amenajarea acestui spațiu ar presupune: 1)Reabilitarea și punerea în funcțiune a fântânii arteziene dezafectate de peste 30 de ani; 2)Construcţia unui foişor; 3)Realizarea unor alei pentru deplasarea prin spaţiul verde Nevoile elaborării acestui proiect sunt multiple: 1. Crearea unei imagini pozitive asupra aspectului şcolilor ieşene – prin poziția sa, este primul liceu care poate fi văzut de cei care ajung în Iași dinspre București, fiind o carte de vizită pentru cei care vin în Iași-orașul școlilor. 2. Estetizarea zonei – în prezent locul în care a fost cândva o fântână arteziană este inestetic, dezordonat, dificil de curăţat, are aspect de paragină, și induce sentimentul de delăsare care își pune amprenta asupra comportamentului elevilor. 3. Creşterea atractivităţii elevilor faţă de şcoală, dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la şcoala noastră şi a mândriei de a fi elev la Sturdza. Școala trebuie să fie un mediu primitor, atractiv care să ofere un plus de relaxare față de ceea ce oferă mediul din afara ei. Elevii trebuie să găsească la școală un mediu în care se dezvoltă frumos, se simt integrați, puşi în valoare, comunică ușor, își conturează personalitatea , își dezvoltă creativitatea, în care sunt motivați, în care învață să ia decizii în mod independent.
Scopul si obiectivele:
Scopul acestui proiect se concretizează pe trei direcții:
1) Reabilitarea și punerea în funcțiune a fântânii arteziene dezafectate de peste 30 de ani;
2) Construcţia unui foişor;
3) Realizarea unor alei pentru deplasarea prin spaţiul verde
(în incinta Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza? Iași, în spațiul verde dinspre Bulevardul Socola )

Pornind de la ideea că aspectul şi calitatea mediului îşi pun amprenta asupra comportamentului uman, am definit următoarele obiective:

1) Creşterea valorii urbanistice a zonei Bularga, și schimbarea percepției asupra acesteia – o zonă rău famată, lipsită de spaţii verzi şi de locuri care să încânte privirile trecătorilor (destul de numeroși în această zonă);
2) Creșterea responsabilității față de protecția mediului. Mediul înconjurător reprezintă un element esențial al existenței umane;
3) Dezvoltarea educaţiei estetice care asigură condiţiile propice pentru stimularea şi promovarea creativităţii. Educaţia estetică vizează obiective educaţionale ce fac referire asupra categoriilor estetice care în esenţă vizează frumosul, sublimul, maiestuosul, echilibrul, armonia pe care dorim să le dezvoltăm la elevii colegiului;
4) Reducerea tentațiilor pe care le oferă strada. Elevii vor fi motivaţi să îşi petreacă pauzele în incinta şcolii şi vor comunica mai uşor. Pauzele vor fi un prilej de relaxare în aer liber;
5) Creșterea securității elevilor şi a coeziunii grupului elevilor de la Sturdza ;
6) Reducerea abandonului şcolar prin creșterea atractivității față de școală;
7) Diminuarea poluării acustice;
8) Reîmprospătarea și purificarea aerului;
9) Îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare a plantelor;
10) Dezvoltarea modalităților de relaxare, dezvoltarea ordinii în gândire, creșterea capacității de concentrare, dezvoltarea atenției, voinței;

Beneficiari:
Beneficiarii proiectului sunt cei 663 ai Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza? Iași, cei 45 de profesori, părinții elevilor, trecătorii
Durata proiectului:
Mai 2016-Octombrie 2016
Calendarul activitatilor:
Mai 2016-Achiziționarea materialelor
Iunie 2016-Octombrie 2016 Construcția și reabilitarea obiectivelor
Rezultate:
Cei 663 de elevi ai colegiului vor beneficia de un mediu atractiv în care vor putea petrece pauzele într-un cadru natural, relaxant, care dezvoltă creativitatea , favorizând meditația, contemplația, introspecția, inspirația, gândirea pozitivă.
Spațiul verde al școlii, în care s-au plantat tei, oțetari, magnolii, tuia, ienuperi, trandafiri, narcise, lalele, va fi îmbogățit cu o fântână arteziană (care va oferi un adevărat spectacol de sunet, lumină și vigoare), un foișor (care va permite desfășurarea orelor în aer liber, petrecerea pauzelor și va oferi adăpost de ploaie sau razele puternice ale soarelui din timpul verii) și alei (care vor dirija fluxul de elevi spre foișor și fântână, protejând astfel spațiul verde și vor crea un aspect mai prietenos, mai intim, un design plăcut ochiului, inducând o stare de spirit pozitivă).
De ansamblul fântână-fișor-alei, vor beneficia și profesorii colegiului (45) și părinții elevilor, care vor participa la activitățile desfășurate dar și trecătorii care vor putea admira un spațiu verde îngrijit și armonizat.
Impactul estimat al proiectului:
Impactul la nivelul elevilor: Elevii vor veni cu drag la scoală, vor petrece pauzele în incinta școlii, într-un mediu securizat și nu vor mai fi tentați să o părăsească. Vor fi protejați de poluarea sonoră creată de numeroasele mașini care trec pe Bulevardul Socola. Vor fi mândri de școala lor și nu vor mai fi influențați să se transfere la alte școli din cauza prestigiului scăzut pe care îl are zona Bularga. Vor fi implicați în ecologizarea zonei. Vor fi mai responsabili față de protecția mediului.

Impactul la nivelul profesorilor: Profesorii vor avea un argument suplimentar pentru promovarea școlii şi pentru atragerea elevilor către învățământul tehnic. Vor avea posibilitatea să desfășoare ore în aer liber. Vor avea elevi motivați, relaxați, cu o putere de concentrare mai bună și o gândire pozitivă. Vor putea supraveghea mai ușor elevii în perioada pauzelor.

Impactul la nivelul părinților: Părinții vor avea certitudinea interesului școlii față de dezvoltarea personalității copiilor lor pe toate planurile. Vor participa la activități și serbări desfășurate în aer liber. Vor avea certitudinea securității fiilor lor.

Impactul la nivelul comunității: Zona Bularga, săracă în spaţii verzi și locuri care să încânte privirea va spori în atractivitate. Va crește respectul trecătorilor și locuitorilor față de zona în care trăiesc.

Echipa proiect:
Zamfirescu Irina-coordonator proiect
Bibire Victor-coordonator fund raising
Chichirău Ștefan-coordonator proiectarea și executarea lucrărilor
Toader Cornelia –pregătirea elevilor pentru prezentarea proiectului
Dughiri Irina – pregătirea elevilor pentru prezentarea proiectului
Grierosu Iuliana – pregătirea elevilor pentru prezentarea proiectului
Bârzu Elena – pregătirea elevilor pentru prezentarea proiectului
Persoane de legatura:
Zamfirescu Irina; 0741 703 960; irizamf@yahoo.com
Link oficial:
www.gsmsis.ro
Obiectiv Financiar:
43486 RON

Eveniment organizat de:

Sponsori Gold:

Sponsori Silver:

Sponsori:

Parteneri Media:

Parteneri Institutionali:

Susținători: