[smartslider3 slider="2"]

Detalii proiect

Şcoala Gimnazială „George Călinescu” Iaşi

119.37142857143%

Obiectiv:
3500 LEI

Suma angajata:
4178 LEI

Organizatie:
Şcoala Gimnazială „George Călinescu” Iaşi
Nume Proiect:
„Cântec, joc şi voie bună – istorie, obiceiuri şi tradiţii”
Nevoia careia ii corespunde proiectul:
„ Cântec, joc şi voie bună – istorie, obiceiuri şi tradiţii?, este un proiect educațional care se adresează elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal. Proiectul se desfăşoară sub forma unui concurs pe 4 secţiuni: – Prezentarea unei personalităţi locale – Prezentarea unui obicei, cântec şi/sau dans tradiţional – Prezentarea unei reţete culinare, specifice zonei – Carnavalul măştilor, specifice zonei Proiectul își propune prin cele patru secțiuni ale sale să-i sprijine pe elevi în identificarea şi cunoaşterea potenţialului cultural din zona de rezidenţă, să dezvolte creativitatea și imaginația acestora, să contribuie la creșterea gradului de socializare în rândul populaţiei şcolare.
Scopul si obiectivele:
Promovarea valorilor tradiţionale autentice, multiculturale şi multietnice prin popularizarea specificului şi potenţialului local.
Ob. 1 Cunoaşterea şi conservarea patrimoniului traditional local în dimensiunile sale regionale şi naţionale
Ob. 2 Valorificarea materialului documentar specific zonei
Ob. 3 Cultivarea valorilor democratice în sprijinul multiculturalităţii
Ob. 4 Promovarea imaginii comunităţii prin evidenţierea specificului local, traditional
Ob. 5 Cunoaşterea specificului multietnic, multilingvistic şi multicultural din zone geografice învecinate în sensul dezvoltării regionale comune.
Beneficiari:
direcți: elevi, cadre didactice • indirecți: părinți, comunitatea locală.
Durata proiectului:
7 luni
Calendarul activitatilor:
Activitatea 1: Luna aprilie 2016
– Mediatizarea și popularizarea proiectului pe canalele de comunicare (didactic.ro, e-mail, pagina de facebook a concursului, comisia metodică, pe grupuri: grup directori, consilieri educativi, psihologi)
– Încheierea de parteneriate de colaborare cu diverse instituţii de profil
Activitatea 2: Luna mai 2016
– Desfășurarea concursului „Cântec, joc şi voie bună – istorie, obiceiuri şi tradiţii”.
Activitatea 3: Luna iunie 2016
– Evaluarea proiectului
– Mediatizarea rezultatelor concursului
Activitatea 4: Luna septembrie – noiembrie 2016
– Realizarea unui album cu imagini din timpul desfăşurării concursului
Activitatea 5: Luna decembrie 2016
Realizarea unei activităţi denumită “Parada măştilor tradiţionale?, organizată în centrul oraşului – esplanada străzii Alexandru Lăpuşneanu – (activitate realizată de elevii şi cadrele didactice ale şcolii aplicante şi sprijinită de Fundaţia Comunitară Iaşi)
– Realizarea unui CD cu ISSN cu cele mai frumoase imagini surprinse in timpul desfășurării proiectului
Rezultate:
Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului:
• aproximativ 200 participanți la concurs (elevi, cadre didactice, părinți, invitați speciali)
• aproximativ 20 școli participante la concurs
• peste 1000 de persoane informate cu privire la desfășurarea concursului prin intermediul rețelelor de comunicare electronică/reţea internet (grup psihologi şcolari), mass media, didactic.ro
• 1 CD cu fotografiile lucrărilor realizate în cadrul concursului cu ISSN
• 1 album foto cu imagini din cadrul celor 4 secţiuni ale concursului
• minim 1 articol publicat în presa locală
• aproximativ 500 diplome de participare (elevi, cadre didactice, parteneri)
• 10 afișe de promovare
• minim 2 articole de mediatizare a concursului (site CCD Iași, site-ul unității școlare coordonatoare, în revista școlii organizatoare)
• 1 activitate (“Parada măştilor tradiţionale?) organizată în centrul municipiului Iaşi
Impactul estimat al proiectului:
Trăim în secolul “vitezei?, totul se desfăşoară rapid, iar problemele din societate afectează socializarea dintre părinţi şi copii. Acest fapt se datorează, fie problemelor socio-economice (lipsuri financiare care îi determină pe părinţi să aibă mai multe job-uri ceea ce implică scurtarea timpului petrecut cu copilul şi implicit socializarea cu acesta), fie părinţii sunt antrenaţi prea mult în desăvârşirea carierei, ceea ce conduce la lipsa comunicării cu copilul.
Prea puţini copii cunosc tradiţiile, obiceiurile şi cultura românească tocmai pentru că părinţii nu au timp să discute cu aceştia, să le împărtăşească din experienţa personală, să-i incite în a cunoaşte obiceiurile tradiţionale, cum ar fi cele de naştere, botez, căsătorie, sărbătoare sau/şi anotimp.
Proiectul nostru va produce schimbări în rândul elevilor, deoarece va suscita interesul acestora faţă de tradiţia românească, determinându-i să cunoască, să cerceteze, să fie creativi şi să aibă imaginaţie, ceea ce va conduce, în final, la un câştig al triadei familie – şcoală – comunitate.
Echipa proiect:
Prof. consilier școlar Daniela Rusu – coordonator proiect; coordonează activităţile, monitorizează indicatorii, menţine legătura cu sponsorii, asigură partea de documentare/raportare/continuitate, asigura vizibilitatea activităţilor; jurizează concursul
Director, prof. Ştefan Butnariu – Şcoala Gimnazială “George Călinescu? Iaşi – membru echipa de organizare; mediatizează proiectul, asigură vizibilitatea activităţilor proiectului, menţine legătura cu sponsorii; jurizează concursul
Prof. Huţanu Eugenia – Şcoala Gimnazială “George Călinescu? Iaşi – membru; organizează echipele de voluntari
Prof. Aprofirei Florica – Şcoala Gimnazială “George Călinescu? Iaşi – membru echipa de organizare; jurizează concursul
Prof. înv. primar Biatrice Duca – Şcoala Gimnazială “George Călinescu? Iaşi – membru echipa de organizare; jurizează concursul
Prof. Claudia Martinică – Şcoala Gimnazială “George Călinescu? Iaşi – membru echipa de organizare; jurizează concursul
Prof. Georgiana Botezatu – Şcoala Gimnazială “George Călinescu? Iaşi – membru echipa de organizare;
Un reprezentant al Muzeului Unirii – jurizează concursul
Prof. Irina Antal – Şcoala Gimnazială “George Călinescu? Iaşi – membru echipa de organizare;
Prof. bibliotecar Felicia Postolache – Şcoala Gimnazială “George Călinescu? Iaşi – membru echipa de organizare;
Prof. Rodica Dascălu – Şcoala Gimnazială “George Călinescu? Iaşi – membru echipa de organizare;
Logoped Teodora Purle – Şcoala Gimnazială “George Călinescu? Iaşi – membru echipa de organizare;
Prof. Mihaela Coroamă – Şcoala Gimnazială “George Călinescu? Iaşi – membru echipa de organizare;
Prof. Larisa Țibucanu – Şcoala Gimnazială “George Călinescu? Iaşi – membru echipa de organizare;
Prof. Dumitriţa Lazăr – Şcoala Gimnazială “George Călinescu? Iaşi – membru echipa de organizare;
Prof. Adrian Şcuriu – Şcoala Gimnazială “George Călinescu? Iaşi – membru echipa de organizare;
Prof. sprijin Mihaela Petrescu – Şcoala Specială “Constantin Păunescu? Iaşi – membru echipa de organizare;
Persoane de legatura:
Daniela Rusu, tel.0755929777; e-mail: dana_iasi2001@yahoo.com
Link oficial:
Obiectiv Financiar:
3500 RON

Eveniment organizat de:

Sponsori Gold:

Sponsori Silver:

Sponsori:

Parteneri Media:

Parteneri Institutionali:

Susținători: