Organizatori

Find your superpower!

Fundația Comunitară Iași își propune să descopere cele mai prietenoase mecanisme prin care ieșenii să-și exerseze spritul colaborativ și gândirea creativă! Împreună transformăm orașul în care trăim într-un loc al întâlnirii și-al diversității, unde problemele se rezolvă fluid, eficient și participativ.

Fundațiile Comunitare sunt organizații care mobilizează fonduri din donații de la persoanele fizice și companiile dintr-o anumită zonă geografică, pentru a finanța proiectele inițiate de membrii comunității-pentru-comunitate. Ele stimulează motivația, colaborarea și implicarea locală!

Fundația Comunitară Iași (FCI) încurajează ieșenii să  folosească mecanisme precum, Cros pentru Școli, Fondul de Burse, Cercul de Donatori, Fondul Antreprenorilor Locali sau Swimathon ca să declanșeze schimbarea socială pe care și-o doresc.

Credem că devii un om viu atunci când îți pasă!

Dați-ne de veste când vreți să stăm de vorbă. Sau dacă aveți nelămuriri:

Ciprian Păiuş, Director Executiv:

Tel: 0720 007 792

ciprian.paius@fundatiacomunitaraiasi.ro

Doris-Amalia Cojocariu, Grant Manager:

Tel: 0751 944 730

doris.cojocariu@fundatiacomunitaraiasi.ro

Fundația Comunitară Iași face parte din programul național de “Fundații Comunitare” inițiat de Asociația pentru Relații Comunitare, în parteneriat cu Fundația Pentru Parteneriat și Fundația Pact, cu sprijinul financiar al Charles Stewart Mott Foundation, Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe și Romanian-American Foundation.

TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU PLATA ONLINE Vizitarea, folosirea sau realizarea de donații pe site-ul www.crospentruscoli.ro implică acceptarea Condițiilor de utilizare de mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atentie a Termenilor și Condițiilor. www.crospentruscoli.ro este administrat de Fundația Comunitară Iași (FCI), CUI 30253005, cont donații deschis la BCR Iași, Al. I. Cuza, IBAN RO14RNCB0178127673670001. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții, precum și orice modificări site-ului www.crospentruscoli.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi. Obligațiile dumneavoastră de înregistrare: Pentru a putea face donații de pe www.crospentruscoli.ro, trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe website-ul nostru. În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră. În situația în care considerăm că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă. Drepturile de autor (Copyright) Întregul conținut al site-ului www.crospentruscoli.ro, incluzând texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea Fundației Comunitare Iași si este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.crospentruscoli.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de e-mail office@fundatiacomunitaraiasi.ro. Politica de confidențialitate Fundația Comunitară Iași este operator de date cu caracter personal, înregistrat cu nr. 25716. Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate. În conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/200, donatorii au următoarele drepturi,: 1) Dreptul la informare (art.12) 2) Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obține, la cerere si în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o (îl) privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date. 3) Dreptul la intervenție (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele: a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale; b) transformarea datelor personale nelegale în date anonime; c) notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) si b). 4) Dreptul la opoziție (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări. 5) Dreptul de a se adresa justiției (art.18) – dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate. 6) Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25). Responsabilități privind donațiile Fundația Comunitară Iași nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin realizarea unei donații prin intermediul acestui site. Litigii Prin folosirea, vizualizarea sau realizarea unei donații de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoștință asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și Fundația Comunitară Iași. În cazul unor eventuale conflicte între Fundația Comunitară Iași si donatorii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare. Diverse Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsita nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu realizarea donației, donatorul acceptă fără obiecțiuni Condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat. Fiind de acord cu acești Termeni și Conditii donatorul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din realizarea unei donații pe www.crospentruscoli.ro. POLITICA DE RETUR IN CAZUL PLATII ONLINE Daca dorești să renunți la donația făcută pe www.crospentruscoli.ro și implicit dorești să primești banii înapoi, poți să aplici pentru procedura de retur a donațiilor în 10 zile, conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență nr.34/2014, privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță. Termenul de 10 zile lucrătoare prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă de la data realizării transferului online. Dreptul de retur în 10 zile lucrătoare se adresează doar donatorilor care au realizat donații online de pe site-ul www.crospentruscoli.ro. Donatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în termen de 10 zile lucrătoare, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. Conform Ordonantei nr. 130/2000 donatorul este răspunzator de achitarea cheltuielilor aferente returnării donațiilor de către FCI. Dreptul de renunțare la donație nu se aplică în cazul persoanelor juridice. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data denunțării contractului de către donator. Pentru orice detalii sau neclarități privind returnarea donațiilor vă rugam să ne contactați pe e-mail sau la numărul de telefon afișat pe www.crospentruscoli.ro. Fundația Comunitară Iași CUI: 30253005 RAF: 12/F/22.05.2012 Banca: BCR Iași, Al. I. Cuza IBAN: RO14RNCB0178127673670001 SWIFT: RNCBROBU BIC: RNCB