ELEVI Abili Tehnic și ORganizațional- ELEVATOR

0%
Obiectiv:
6499 LEI

Suma angajata:
0 LEI
Nume Proiect:
ELEVI Abili Tehnic și ORganizațional- ELEVATOR
Organizație:
Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, Iași
Descrierea proiectului:
Creșterea exponențială a numărului de autoturisme din ultimii ani precum și creșterea nivelului tehnologic al acestora a generat și evolutța pieței de echipamente de service-auto. Unul dintre echipamentele de bază dintr-un service auto, este fără îndoială elevatorul. Fără acest echipament, este practic imposibilă desfășurarea activităților de întreținere/reparare a autovehiculelor la standarde de calitate corespunzătoare. Proiectul „ELEVi Abili Tehnic și ORganizațional- ELEVATOR„. are drept scop dotarea atelierelor din școala noastră pentru calificările mecanic- auto / tinichigiu, vopsitor auto / sudor, cu un elevator, necesar la orele de instruire practică. În vederea atingerii scopului nostru, avem nevoie de o sumă ce corespunde achiziționării unui elevator auto, grație căruia vom reuși să pregătim elevii la standarde europene. Elevii noștri au șansa de a derula stagiile de practică la agenți economici specializați, dar în cadrul practicii săptămânale, ei revin în atelierele școlii. La propunerea copiilor cu care suntem mereu parteneri, ne străduim să dotăm aceste ateliere, în așa fel încât să ne apropiem de standardele unui atelier profesionist. Astfel, vom asigura parcurgerea integrală a programei școlare, cu asigurarea unui nivel de pregătire superior al elevilor, prin efectuarea următoarelor categorii de lucrări: • Operații de întrținere curentă: schimb de ulei, înlocuire filtre ulei/aer, schimb anvelope,înlocuire plăcuțe de frână, etc; • Reparații la sistemele de frânare, direcție și suspensie; • Operații de mecanică generală la motor, sistemul de transmisie; • Operații de reparații la sistemul electric, de iluminare și semnalizare; • Operații de efectuare a reglajelor la diferite sisteme și subsisteme ale autovehiculului; În plus, elevatorul ermite creșterea nivelului de securitate și protecție a muncii precum și protecția mediului înconjurător.
Beneficiari:
Sunt elevii Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza”, din Iași, în special cei de la calificările mecanic auto, tinichigiu, vopsitor autor, sudor, care vor avea șansa de a face practica săptămânală în atelierul școlii, dotat cu un elevator performant, necesar optimizării procesului didactic și formarea competențelor și deprinderilor practice. Altă categorie de beneficiari este reprezentată de maiștrii și de inginerii Colegiului care coordonează practica săptămânală a elevilor, având șansa promovării unui demers didactic modern, la standarde superioare. O altă categorie de beneficiari sunt angajatorii, dar și agenții economici, la care elevii noștri își desfășoară instruirea practică întrucât vor fi mai bine pregătiți și familiarizați cu dotarea specifică atelierelor de service auto.
Durata proiectului:
1 ianuarie 2020 – 9 noiembrie 2020
Echipa proiect:
Prof. Cristina Bida - coordonator de proiect; Ing. Chichirău Ștefan – coordonator de proiect; Ing. Comanici Mariana – responsabil pentru organizarea activităților; Prof. Luca Ion – responsabil pentru organizarea activităților; Prof. Anca Stoleriu – responsabil cu organizarea activităților;
Persoane de legatura:
Bida Cristina Maria - 0744794641; bidamarie@yahoo.com
Link oficial:
https://drive.google.com/folderview?id=13vyR0UiSdGSZn2HsKUkaBEArRoh4DXkO
Obiectiv Financiar:
6499 RON