Bursele iOSiF

0%
Obiectiv:
12000 LEI

Suma angajata:
0 LEI
Nume Proiect:
Bursele iOSiF
Organizație:
Fundatia Iosif
Descrierea proiectului:
Proiectul a demarat în luna septembrie 2016 și își propune să ofere șansa la o educație de calitate copiilor și tinerilor proveniți din familii dezavantajate socio-economic. Astfel, începând cu anul 2016, 39 tineri au beneficiat de burse din partea Fundației Iosif pentru continuarea studiilor postliceale/universitare și de suport de specialitate în vederea dezvoltării lor personale, în acord cu propriile interese și cu realitatea socio-economică din România, și nu numai. O altă grupă de 10 copii, elevi ai școlilor gimnaziale din Mun. Iasi (”Ion Neculce”, ”Virgil Madgearu”, etc.) proveniți din medii defavorizate au beneficiat săptămânal de ajutor la teme, instruire interactivă și cu un design atractiv pentru folosirea calculatorului, a informației digitale, educație pentru un stil de viață sănătos (cursuri de dans, consultații medicale gratuite) și alte activități social educative și de petrecere a timpului liber. Pentru realizarea acestor activități, am recrutat și format tineri voluntari în cadrul proiectului. În prezent numărul voluntarilor stabili este de 4, toți elevi de liceu în clasa a XII-a, dar ne propunem sa dublam numarul acestora. De asemenea, ne propunem dezvoltarea proiectului prin mărirea numărului de beneficiari și de servicii educaționale oferite. Activităţile principale: • Activitatea de selecție a beneficiarilor; • Asistenţă de specialitate, personalizată potrivit nevoilor fiecărui beneficiar; • Activitatea educaţională (școlară și extra); • Consiliere pentru copii și părinții acestora, după caz, individuală și/sau de grup; • Monitorizare: menținerea legăturii cu profesorii elevilor (informări periodice din partea acestora privind notele, absențele și comportamentul din timpul orelor); • Suport material acordat beneficiarilor (constand in oferirea de rechizite, în parteneriat cu colaboratorii fundației, burse de studiu). Rezultate la zi: • 6 absolventi (2 de studii postliceale sanitare, 1 de studii licenta - controlul si expertiza produselor alimentare, 1 de studii licenta – teatru/actorie, in prezent urmand cursuri de master, 1 de studii licenta – relatii internationale si studii europene, 1 de studii gimnaziale, in prezent urmand studiile liceale). • 1 beneficiar care a depasit situatia de dificultate, in prezent student in anul 3 si cu job in domeniul pe care studiaza. • 3 beneficiari ocazionali – elevi de liceu, care au fost sprijiniti sa isi plateasca taxele scolare cu cazarea la camin, transportul si rechizite scolare. Rezultate anticipate: • 15 copii aflați în risc de abandon școlar vor finaliza anul școlar 2020-2021; • 8 voluntari, elevi de liceu, vor beneficia de sprijinul unui mentor în raport de 1:1 pentru dezvoltarea personală în acord cu propriile aptitudini și interese; • 32 tineri proveniţi din familii defavorizate din municipiul Iași și zonele rurale din vecinătatea acestuia, vor beneficia de burse pentru continuarea studiilor liceale/universitare în anul școlar 2020-2021; • minim 128 sedinte de consiliere individuala ce vizeaza dezvoltare personală, bazate pe nevoile imediate ale beneficiarilor bursieri. • 9 absolventi de studii superioare – licenta.
Beneficiari:
• 15 elevi (clasele V-VIII) de la Scoala Gimnaziala ”Ion Neculce” Iasi, proveniți din medii defavorizate; • 8 elevi de la Liceul Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu” Iași, voluntari în cadrul proiectului; • 32 bursieri din învățământul liceal/universitar, diferite specializări și voluntari în cadrul proiectului.
Durata proiectului:
12 luni
Echipa proiect:
Plămădeală Claudiu – coordonator proiect – coordonează activitățile, monitorizează indicatorii, menține legătura cu sponsorii/colaboratorii, asigură finanțarea activităților și vizibilitatea lor, asigură partea de documentare/raportare/continuitate. Coordonator voluntari – selectează și instruiește voluntarii implicați în activitățile proiectului. Organizează echipele de voluntari și orarul lor. Monitorizează activitatea voluntarilor și asigură suport acolo unde este necesar. Asistent social/psiholog – Consiliere individuală și de grup cu părinții copiilor, după caz. Consiliere individuală și de grup cu cei 55 de beneficiari din proiect. Asaftei Emilia – Contabil – tot ce ține de management financiar. Voluntari: cei 8 elevi de liceu, bursierii iOSiF. Partener strategic: OSF Global Services
Persoane de legatura:
Plămădeală Claudiu Director Executiv Fundația Iosif 0751 112345 claudiu.plamadeala@fundatiaiosif.ro
Link oficial:
www.fundatiaiosif.ro
Obiectiv Financiar:
12000 RON