Arrow
Arrow
Slider

Detalii proiect


20.47%

Obiectiv:
15000 LEI

Suma angajata:
3070 LEI
Nume Proiect:
Fii eroul învingătorilor noștri!
Organizație:
Școala Gimnazială ”Elena Cuza” Iași
Descrierea proiectului:
Prin acest proiect, Școala Gimnazială ?Elena Cuza? Iași își propune dotarea cu 30 de tablete și softuri educaționale, în vederea creșterii calității actului educațional,în activitatea cu elevii care prezintă dificultăți în achiziționarea cunoștințelor de bază. Școala noastră implementează, de doi ani deja, două proiecte,? Împreună la școală? și ?Ne place la școală?, având ca grup țintă elevii cu rezultate școlare scăzute și care se aflau în risc de abandon școlar. Activitățile desfășurate în aceste proiecte sunt de tip clasic, tradițional ( hârtie, flipchart, tablă, markere, cretă, creioane colorate, etc.). Astfel, metodele și mijloacele utilizate pot fi update prin utilizarea tehnologiilor moderne digitale. De asemenea, direcțiile de dezvoltare educațională de la nivel european și național, bazate pe studii de specialitate, precizează impactul pozitiv asupra copiilor cu dificultăți de adaptare la ritmul accelerat de lucru din mediul școlar prin folosirea tabletelor și a softurilor educaționale. Dezvoltarea competențelor digitale, împreună cu dezvoltarea literației și a competențelor de tip logico-matematic reprezintă priorități și contribuie la formarea profilului absolventului de gimnaziu, capabil de a se integra activ în societate. Impactul scontat al acestui proiect vizează creșterea inserției școlare la nivel liceal, inclusiv pentru rutele școlare profesionale și de tip dual.
Beneficiari:
30 de elevi din Școala Gimnazială ?Elena Cuza? Iași, care provin din medii socio-educaționale defavorizate
Durata proiectului:
1 Decembrie 2017- 30 Iunie 2018
Echipa proiect:
Antoci Georgiana-Livia – director/ manager de proiect Gherasim Anca- reprezentant al Consiliului de Administratie – responsabil promovare Cojocaru Petru Bogdan – președinte al Asociatiei de Părinți SELCUZIS – responsabil achiziții Moraru Simona- profesor consilier școlar CJRAE Iași – responsabil activități cu voluntarii proiectului
Persoane de legatura:
Antoci Georgiana-Livia – director 0740754051, georgiana_antoci@yahoo.com
Link oficial:
www.scoalecuza.ro, www.facebook.com/scoalaecuza
Obiectiv Financiar:
15000 RON