[smartslider3 slider="2"]

Detalii proiect

COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV IAȘI (CEAIAȘI)

118.92727272727%

Obiectiv:
5500 LEI

Suma angajata:
6541 LEI

Organizatie:
COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV IAȘI (CEAIAȘI)
Nume Proiect:
„VREAU SĂ CĂLĂTORESC ÎN LUMEA ȘTIINȚELOR?
Nevoia careia ii corespunde proiectul:
Chiar dacă profilul liceului nostru este unul în domeniul economic, din datele statistice privind traseul educațional și cel al ocupării forței de muncă, un număr mare de foști absolvenți studiază la facultăți în care predomină studiul biologiei, fizicii și chimiei, și apoi se angajează sau își deschid afaceri în domenii înrudite cu cele amintite. Progresul tehnologic provoacă schimbări importante în societate, cum ar fi automatizarea a cât mai multe procese, roboţii devenind din ce în ce mai sofisticaţi, însă domenii cum sunt alimentația, sănătatea, mediul vor fi oricând de actualitate și vor implica oameni bine pregătiți. Să nu uităm că pentru a susține astfel de ramuri sunt necesare cunoștințe temeinice din domeniul Științelor vieții, cunoștințe, care dacă nu sunt susținute de o parte practică nu pot permite o bună înțelegere și explorare a lor. Datorită slabei dotări din cabinetele de biologie și chimie-fizică din școala noastră, care nu permit realizarea unor lucrări practice de amploare am încercat prin diferite proiecte să le oferim elevilor pasionați, și nu numai, posibilitatea de a urmări desfășurarea unor lucrări de laborator care pot avea aplicabilitate în cercetarea științifică, în domenii medicale, alimentare și de protecția mediului ce a presupus deplasarea la diferite instituții și reducerea timpului alocat studiului.
Scopul si obiectivele:
Dotarea cabinetelor de biologie și fizică-chimie cu materiale didactice necesare pentru desfășurarea lucrărilor practice.
1. Conștientizarea importanței studierii la un nivel înalt a disciplinelor: biologie, fizică, chimie.
2. Explorarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi în laborator.
3. Aplicarea proceselor studiate în viața cotidiană.
4. Investigarea unor procese pentru rezolvarea unor probleme de interes global.
5. Asocierea noțiunilor studiate independent la biologie, fizică, chimie.
6. Stimularea curiozităţii elevilor pentru investigarea științifică.
7. Implicarea în concursurile și sesiunile de comunicări științifice, concretizată în premii și distincții la fazele județene și naționale ale acestora.

Beneficiari:
Direcți – Elevii claselor a IX a și a X a ai colegiului nostru; Indirecți – Părinții elevilor; – Facultățile de Biologie, Chimie, Fizică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza? din Iași, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi? din Iaşi, Facultățile din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași.
Durata proiectului:
Februarie – iulie 2016
Calendarul activitatilor:
– Februarie – aprilie 2016: Campania de fundraising din comunitate;
– Aprilie – mai 2016 : Achiziționarea, instalarea materialelor și amenajarea cabinetelor.
– Aprilie – iulie 2016: Pregătirea elevilor pentru participarea la fazele naționale ale concursurilor școlare cu tematică științifică.
Rezultate:
– Obținerea a cel puțin un premiu la fiecare dintre concursurile: Concursul Național „Proiecte de Mediu?, Concursul Național de Fizică „Ștefan Procopiu?, Concursul Național de Chimie „Petru Poni? și „Raluca Râpan?;
– Orientarea unui număr de 50 elevi către facultăți ce au legătură cu cele trei discipline de studiu;
– Participarea la câte o lucrare de laborator la fiecare disciplină de studiu a fiecărui colectiv de elevi ai claselor IX –X.
Impactul estimat al proiectului:
– Îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru elevii colegiului;
– Lărgește perspectivele științifice și culturale ale elevilor;
– Asigură oameni bine pregătiți societății în domenii de actualitate.
Echipa proiect:
Ungureanu Alice-Mădălina – profesor coordonator, prof. Moga Mădălina, prof. Rascarache Corneliu –mediatizarea proiectului în rândul elevilor, Dumitriu Mihai, Agape Ovidiu – responsabili creare materiale publicitare, Iaconi Dumitrița, Vasilache Ștefan – responsabili mobilizare elevi, Pintilie Mădălina, Băetu Georgiana – responsabili pentru campania de promovare, Mihalache Mălin, Poiană Crina, Lupu Alina – responsabili activități educative și culturale.
Persoane de legatura:
Ungureanu Alice-Mădălina, 0745571268, aliceungureanu@yahoo.com
Link oficial:
Obiectiv Financiar:
5500 RON

Eveniment organizat de:

Sponsori Gold:

Sponsori Silver:

Sponsori:

Parteneri Media:

Parteneri Institutionali:

Susținători: